Teplovodné krby

Vložkovanie komínov

ORPEX ŠTÚDIO THERMIKA   realizuje vložkovanie komínov napojených na spotrebiče na palivá plyn, ľahký vykurovací olej, tuhé palivo.

Vyznamom vložkovania komínu je zamedzenie prieniku vlhkosti do muriva komínového telesa a to tak atmosferickej ako aj kondenzačnej vznikajúceho pri horení paliva a následným ochladením splodín horenia v komíne. Ďalším pozitívom je rýchle prehriatie komínového prieduchu a tým dosiahnutie vyrovnaného komínového ťahu počas kúrenia. Vložka v komíne na tuhé palivo má naviac ešte protipožiarný účinok ,pretože teplota v komíne sa neprenáša v plnej miere na komínový plášť a pri požiari komína bude teplo odvedené do atmosféry bez toho, aby ohrozilo komín a budovu. Pri požiari nevyvložkovaného komína sa nahromadené dechty horením môžu zväčšiť až natoľko, že upchajú komínový prieduch a následkom je explózia ktorá komín roztrhne a môže dôjsť k viacerým požiarom v dome naraz.

Vložky sa vyrábajú ohybné i pevné, antikorové alebo hliníkové podľa druhu paliva.