Teplovodné krby

Teplovodné krby

ORPEX ŠTÚDIO THERMIKA realizuje dodávku a montáž teplovodných krbov od popredných európskych výrobcov a taktiež aj vlastnú tvorbu atypického riešenia podľa požiadaviek zákazníka.

Kontakt: 0908 074 958

 

Teplovodný krb ako hlavný vykurovací zdroj je vhodný do novostavieb a starších domov, kde sa kompletne rekonštruuje kúrenie. Záložným zdrojom je elektrická energia, plyn prípadne peletkový kotol. Teplovodné riešenie zahŕňa montáž krbu, dopojenie na akumulačný zásobník alebo  doskový výmenník, montáž radiátorov - montáž podlahového kúrenia, spustenie a vyregulovanie systému.

 

Princíp teplovodného krbu

 

 

NADIMENZOVANIE:

Teplovodný krb s akmulačným zásobníkom - a,b,c,d,e,f.                                                                     

Teplovodný krb s doskovým výmenníkom - g.

Teplovzdušný krb s teplovodným výmenníkom osadeným na dymovode - h.

  

a.)  krbová vložka teplovodná od 5kW do 11kW/(do VODY)  s dopojením na 200 litrovým elektroakumulačným kotol / el. špirála do 12kW/. Vhodný systém pre radiátorové a podlahové  vykurovanie + prípravu TUV.

b.)  krbová vložka teplovodná od 13kW do 15kW (do VODY) s dopojením na 300 litrový elektroakumulačný kotol / el. špirála do 18kW/. Vhodný systém pre radiátorové a podlahové  vykurovanie + prípravu TUV.

c.)  krbová vložka teplovodná od 14kW do 17kW (do VODY) s dopojením na 800  litrový elektro-akulačným zasobníkom /el. špirála do 12kW/. Vhodný systém pre podlahové a radiátorové  vykurovanie + prípravu TUV.

d).  krbová vložka teplovodná do 20kW (do VODY) s dopojením na 1000 litrový elektro-akumulačný zásobníkom /el. špirála do 12kW/. Vhodný systém pre podlahové a radiátorové  vykurovanie + prípravu TUV.

e).  krbová vložka teplovodná do 24kW ( do VODY)  s dopojením na 1250 litrový elektro-akumulačný zásobníkom /el. špirála do 12kw/. Vhodný systém pre podlahové vykurovanie + prípravu TUV.

f.)  krbová vložka teplovodná do 30kW (do VODY) s dopojením na 1500 až 2000 litrovým elektro-akumulačným zásobníkom /el. špirála 21až 36kW/. Verzie: ELAK-H, ELAk-SH.  Viac info. na   www.elak.sk

g.)  krbová vložka teplovodná od 7kW až 30kW (do VODY) s dopojením na doskový výmenník, od 10kW do 40kW (bez akumukačného zásobníka). Vhodný systém v spojení zo samostatným PLYNOVÍM alebo samostatným ELEKTRO kotlom.

h).   Kbová vložka teplovzdušná s teplovodným výmenníkom MIJORI osadeným na dymovode a maximálny prenášaný víkonom:  od 6kW do 22kw  (bez akumulačného zásobmíka).  Viac info. na   www.mijori.sk

 

 
Teplovodný krb a prívod externého vzduchu:
 
V súčasnosti sú zväča všetky moderné krbové vložky konštrukčne riešené s možnosťou dopojenia sa na prívod vzduchu pod ohnisko z exteriéru. V prípade že sa rozhodnete pre externý prívod je nutné tento fakt riešiť pri novostavbe ešte pred zaliatím základovej deky. Prívod je nutné osadiť tech. zariadením s predohrevom vzduchu pre horenie zabraňujúce tvobe kondenzácii a zvýšením optimalizácie účínosti horenia v krbe. Duhoú vhodnou možnosťou je priviesť vzduch z pivničného alebo garážového odvetraného priestoru s teplotou v týchto priestoroch neklesajúcich pod +7°C.
Riešenie prívodu externého vzduchu je vhodné zrealizovať v domoch a budovách s rekuperačnými jednotkami vzduchu, v priestoroch bez okien alebo priestoroch osadenýmí fixnýmí oknami bez možnosti mikroventilácie, v reštavračných priestoroch zo sylnýmí ventilačnýmí jednotkami.
Priame externé napojenie na krbovú vložku cez obvodovú stenu domu sa nedoporučuje.
 
 
  •  

 Teplovodný krb do 15 kW s 200 litrovým alumulačným zásobníkom ÚK+TÚV+predpríprava na SOLAR  - postup

 RRustikálny krb s teplovodnou krbovou vložkou s prívodom externého vzduchu napojený na akumulačný hygienycky trojvalentný prietokový zásobník na ohrev UK a pírpravu TÚV s 12kW el. špirálami s predprípravou na dopojenie solárnych panelov, ako záložnýny zdroj vykurovania slúži el špirala v akumulacnej nadrzi (20 hodinový tarif) s termostatickou reguláciou. Dopojenie na rozdeľovaciu skrinku ďálej na radiátory hlinikplastom, ktoré sú ovládané termostatickými hlavicami. V prípade nekúrenia v krbe vykurovanie UK a ohrev TÚV zabezpečuje automaticky akumulačný zásobník. Po osadení solárnych panelov bude ohrev TÚV v letných mesiacoch zabespečený solárnou energiou.

 

 

Teplovodný krb do 15 kW s 200 litrovým akumukačným zásobíkom ÚK+TÚV+ predpríprava na SOLAR - postup 

Teplovodný krb portálového typu dopojený na trojvalentný prietokový akumulačný hygienycky zásobník na ohrev ÚK a prípravu TÚV s podporou ohrevu TÚV solárnymi plochými panelmi, ktoré sa plánujú osadiť na dom v budúcnosti. Aj napriek nesprávnemu zakresleniu komínového telesa v projekte sa  včasnou konzultáciou a následnou montážou  komína zabránilo ďalším problémom napojenia krbu na komínové teleso. Akumulačný zásobník umiestnený v technickej miestnosti je teraz vhodne pripravený v chrbtovej časti budúceho krbu a pripojený uhlíkovou oceľou na teplovodnú vložku. Dopojenie radiátorov na rozdeľovaciu tyč, ktorá je osadená termoelektrickými hlavicami pre zónové ventily, ktoré umožňujú samostatné nastavenie výšky teploty v každej miestnosti nezávisle pomocou izbového termostatu. V prípade nekúrenia v krbe v zimnom a prechodnom období vykurovanie ÚK a ohrev TÚV sa zabezpečí automaticky akumulačným zásobníkom. V letných mesiacoch zabezpečia ohrev TÚV solárne panely.

Z dôvodu vlastného zdroja vody (studne) bol prívod vody osadený päť segmentovým filtračným zariadením, ktoré zabezpečí dostatočne kvalitnú pitnú vodu z vlastného zdroja.

 

 

 

Teplovodný krb do15 kW s 200 litrovým akumulačným zásobníkom ÚK+TÚV (dopojenie na existujúci kurenársky systém) - postup 

Teplovodný 

 

Teplovodný krb do 15 kW s 200 litrovým akumulačným zásobníkom ÚK+TÚV+SOLAR  (neštandardné riešenie) - postup

 Teplovodný moderný krb atypického riešenia umiestnený v mezonetovom rodinnom dome s neštandardným umiestnením trojvalentného hygienyckého el. zásobníka na vykurovanie ÚK a ohrev TÚV pomocou krbu a solárneho systému. V dome sa nachádza kombinovaný teplovodný rozvod vykurovania, radiátory aj podlahové kúrenie. Z dôvodu žiadnej vhodnej technickej miestnosti v blízkosti krbu bolo umiestnenie akumulačnej a solárnej techniky riešené nad samotný krb. Na prednej čelnej strane je ponechaný väčší technický otvor na kontrolu a prípadnú opravu techniky. Dom je osadený trubicovým kolektorom na celoročnú podporu vykurovania a ohrevu TÚV.

 

 

Teplovodný krb nad 15 kW, dva 200 litrové akumulačné zásobníky  ÚK+TÚV  - postup

Teplovodný rustikálny krb s pryzmatickoú 26 kW teplovodnoú vložkou dopojenou s teplovodnými akumulačnými hygienyckymi prietokovými zásobníkmi /2x12kW/ na ohrev ÚK a ohrev TÚV, kompletná montáž rozvodov ÚK radiátorov a rozvodov TÚV spolu s rekonštrukciou komína bola zrealizovaná vo veľkom staršom rodinnom dome s vnútorným objemom miestností domu cca. 600 m3. Krb slúži ako hlavný zdroj vykurovania domu. Akumulačne hygienycke prietokové ohrievače osadené v pivnici (v bývalej plyn. kotolni) podporujú výrobu tepla a pripravu TUV v prípade slabého alebo žiadneho kúrenia v krbe. Krb sa stal dominantou veľkej obývacej miestnosti a farebným zladením vhodných doplnkov vznikol pekný ucelený celok. K domu bola pristavaná aj malá telocvičňa o rozlohe 75m2 . Vykurovanie tejto budovy je dopojené z hlavnej budovy. Priestor telocvične je vykurovaný teplovodnou jednotkou (kaloriférom), ktorý dokáže tento priestor prekúriť do 10 minút od jeho spustenia do požadovanej teploty. Kalorifér je ovládaný termostaticky a jeho výkon sa zvyšuje len v prípade potreby.

 

 

Teplovodný krb s 1000 litrový akumulačným zásobník dopojený na PODLAHOVÉ KÚRENIE+TÚV+SOLAR  - postup

Teplovodný moderný krb rohové presklenie nominálny výkon 22 kW, akumulačná nádrž 1000 litrov s dopojením na solárne trubicové panely.  Po montáži teplovodného krbu a 1000 litrovovéj akumulačnéj nádrže bol system dopojeny na podlahove kurenie, rozvody TÚV a solarny system. El. 12kW spirala sa  spúšta automaticky len pri poklese teploty kurenárskej vody v systéme pod 55°C, tým sa zabezpečí  vykurovanie domu pri slabom kúrení v krbe, alebo pri dlhodobéjšej neprítomnosti majiteľov v dome. Systém bol doplnený o ďalšie bezpečnostné prvky, ochladzovacia slučka krbu a dva pretlakové ventily ktoré chránia systém pred prekúrením a nebezpečným zvýšením tlaku. Na boku krbovej obostavby je umiestnený manometer na vizuálnu kontrolu teploty a tlaku.  

 

 

 

  •