Teplovodné krby

Solárne kolektory - ploché

ORPEX ŠTÚDIO THERMIKA realizuje dodávku a montáž plochých kolektorov v spojeni s teplovodnym krbom, teplovodnov pecou, kotlom.

Ploché kolektory sú určené na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) minimálne 8 až 10 mesiacov v roku. Ich okamžitý výkon pri slnečnom svite je mnohokrát vyšší ako u trubicových kolektorov. V spojení do väčšej série slúžia v letných mesiacoch na prípravu TÚV a ohrev bazénovej vody. V prechodnom a zimnom období na podporu prípravy TÚV a na vykurovanie nízkoteplotných vykurovacích systémov.