Teplovodné krby

Rekonštrukcia krbu

ORPEX ŠTÚDIO THERMIKA realizuje rekonštrukciu otvorených krbov za účelom zvýšenia ich výkonnosti osadením krbových teplovzdušných kazetových vložiek / teplovodných krbových vložiek s dopojením na jestvujúci kurenársky systém. 

Kontakt: 0908 074 958

 

Rekonštrukcia a prerobenie otvoreného krbu s 20% účinnosťou na teplovzdušný/teplovodný krb s kazetovou krbovou vložkou (kazetové vložky sú predurčené na osadzovanie do otvorených krbov.) so zvýšenou účinnosťou tohto krbu až na 75% a podstatného zníženia spotreby palivového dreva. 

Rekonštrukcia býva zvyčajne náročnejšia ako stavba nového krbu. Dôvodom bývajú obmedzenia, ktoré starý otvorený krb má. Cena rekonštrukcie môže často krát prevýšiť cenu nového krbu a preto je potrebné tieto fakty zvážiť a správne sa rozhodnúť. Treba sa hlavne poradiť s odborníkmi s krbárskou praxou, ktorý túto rekonštrukciu budú realizovať, či prerobený krb bude spĺňať požiadavky na vykurovanie a hlavne bezpečnosť prevádzky pri jeho používaní. Je potrebné si uvedomiť že teplota spalín vychádzajúca z novej osadenej krbovej vložky do komínového prieduchu sa rapidne zvýši niekedy aj o viac ako 200°celzia, preto je bezpečnosť prvoradá. Otvorené krby sa nachádzajú prevažne v starých objektoch kde sa krb využíval len minimálne a komínové teleso a hlavne prieduch komína býva často zvetraný alebo osadený nevhodnými neohňovzdornými vložkami, ktoré zvyšujú riziko požiaru.

 

Rekonštrukcia otvoreného krbu - postup:  REKREAČNÁ CHATA  /osadená kazetová rohová teplovzdušná krbová vložka/.                                                    

  Nefunkčný krb v rekreačnéj chate postavený neodborne (nespĺňal žiadne technické požiadavky otvoreného krbu). Po obhliadke bolo navrhnuté zákazníkovi prevedenie rekonštrukcie krbu s rohovou krbovou vložkou. Krb ból čiastočne rozobraný, osadený kazetovou krbovou vložkou 2x turbína. Prieduchy vyvedené do podkrovných izieb. Obložený dekoračným kaneňom, spodná rýnsa mramor, vrchná rýmsa, lavica na sedenie a operadlo lakovaný dub.

 

 

 

Rekonštrukcia otvoreného krbu - postup:  RODINNÝ DOM  /osadená kazetova teplovzdušná krbová vložka/. 

Otvorený krb osadený v dome z 90-tych rokov bol profesionálne a technicky dobre zvládnutý. Komínové teleso osadené nevihovujúcou  kanalizačnou kameninovou rúrou o vnútornom priemere 200mm. Vyrezaním časti čela obostavby sa otvoril prístup k oceľovému sopúchu, ktorý sa spolu s dymovodom demontoval a vytvoril sa priestor pre ďalší postup. Komínové teleso sa osadilo flexibilnou dymovodovov dvojplášťovou vložkou vyrobenou z nerezu o priemere 180mm, ktorá bola v dolnej časti dopojená na krbovú vložku. Horná časť flexibilného dymovodu zrezaná na úroveň komínovej rúry a betónová čiapka komína prekrytá strieškou zabraňujúca zatekaniu do komínového prieduchu. Krbová kazetová vložka vyhovujúcich rozmerov bola vložená do bývalého starého ohniska krbu. Na teplovzdušnú kazetovú vložku osadenú dvoma turbínami s termostatom boli dopojené hliníkové aluflexové hadice z ktorých jedna priamo pokračuje do izby za krbom a je regulovaná mriežkou so žalúziou, druhá pokračuje v teplovzdušných kanáloch popod strop do ďalších miestností. Teplovzdušné kanály zaizolované minerálnou vatou a strop znížený sádrokartónom. Prebytkové teplo vychádza širokou mriežkou nad krbovou vložkou. Po uzavretí sopúcha sa dizajn krbu zmenil minimálne ale tepelná účinnosť sa zvýšila až na 75% čo umožní majiteľovi tohto krbu dokurovanie väčšej časti domu v prechodnom a zimnou období.

 

 

Rekonštrukcia otvoreného krbu - postup:  RODINNÝ DOM  /osadená teplovodná krbová vložka, dopojená na starý kurenársky systém/.

Rekonštrukcia otvoreného krbu v rodinnom dome. Otvorený krb postavený v 80-tych rokoch z vtedy dostupných materiálov. Kúrenie v dome v minulosti zabezpečoval kotol na tuhé palivo a elektrokotol, otvorený krb sa nevyužíval z dôvodu slabej účinnosti. Osadením teplovodnej krbovej vložky (nominálny výkon 18 kW z toho do vody 11 kW) a dopojením krbu na starý existujúci kúrenársky systém je možnosť vykurovania celého domu krbom. Kotol na tuhé palivo umiestnený v pivnici teraz zostal ako záložný zdroj v prípade poruchy krbu alebo elektrokotla. Na prianie zákazníka bola prevedená aj výmena 200-litrového kombinovaného ohrievača TÚV (obojživelník) napojený na kurenársky systém a TÚV. Ohrev radiatorov a výrobu TÚV v súčasnosti zabezpečuje krb v prípade nekúrenia v krbe kúrenie automaticky zabezpečuje elektrokotol. Pre prípad výpadu elektrickej energie bol tento systém opatrený záložným zdrojom el. energie (70 wattové čerpadlo pracuje ešte 6 hodín) ktorý zabráni poškodeniu systému. Ďalšími bezpečnostnými prvkami ochrany teplovodnej krbovej vložky sú ochladzovacia slučka a ďalší pretlakový ventil zaradený do kurenárskeho okruhu. Prívod externého vzduchu do ohniska privedený z pivnice, dymovod napojený na vyvložkovaný komín na bočnej strane krbu umiestnený manometer na vizuálnu kontrolu teploty a tlaku. Krb je omietnutý obložený dekoračnou tehlou a keramikou. 

 

 

  

  Rekonštrukcia teplovodného krbu - postup:  REKREAČNÝ DOM  /výmena teplovodnej krbovej vložky/.

 

 

 

 

  Rekonštrukcia krbu - postup: RODINNÝ DOM  /osadenie teplovodného výmenníka MIJORI na teplovzdušnú krbovú vložku, dopojenie na jestvujúci kurenársky systém s plynovým kotlom/.

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia teplovzdušného krbu - postup  RODINNÝ DOM  /výmena teplovzdušnej vložky + prieduch na poschodie/. 

Rohový rustikálny pieskovcový krb umiestnený v obývacej izbe spojenou s kuchyňou, osadený už nefunčnou plechovou krbovou vložkou s nedosratočnou izoláciou stien krbu a neodborne prevedením dopojenia dymovodu na komín.  Osadením kazetovej krbovej vložky s výkonom 8kW, vystlaní priestoru v krbe izolačným materiálom, dopojením dymovodu a vyvedení prieduchu na poschodie bol tento krb zrekonštruovaný a v súčasnosti sú okrem obývacej ibzby a kuchyne dokurované ďalšie dve miestnosti v hornom poschodí.

                                                                                    

 

Oprava komína v krbe - postup  RODINNÝ DOM  /oprava dopojenia komína/. 

Neobornou montážou dopojenia dymovodu na šamotový komín došlo k odrhnutiu šamotového dopojenia. Pri týchto poruchách hrozí vyhorenie domu resp. priotrávanie sa CO2.