Teplovodné krby

Frézovanie vložkovanie komínov

ORPEX ŠTÚDIO THERMIKA  realizuje frézovanie a vložkovanie komínov.

Frézovanie komína sa používa pri komínoch z plnej pálenej tehly, keď vznikne potreba väčšieho prieduchu. Najmä pri výmene spotrebičov za väčší, pri zapájaní krbových vložiek a podobne.

Frézovaním je možno zväčšiť klasický komínový prieduch(150 x 150 mm) na prieduch, do ktorého je možné osadiť vložku s priemerom Ø 220 mm. Predpokladom však je, že komín je v dobrom stave. Po frézovaní je nutné komín vyvložkovať, pretože je zoslabený a taktiež je to povinnosť podľa zákona. 

Komínová fréza je špeciálne zariadenie, ktoré slúži k zväčšovaniu priemeru komínových prieduchov pri rekonštrukciách a opravách. Do takto upraveného prieduchu potom možno spustiť vložku potrebnej dimenzie.Zariadenie sa spúšťa zhora do komína a je možné s jeho pomocou frézovať ako priame, tak aj (čiastočne) uhýbané komíny. Vyfrézovať je možné až 1/3 hrúbky muriva v závislosti od materiálu a technického stavu. Tým je v naprostej väčšine prípadov zaistené vytvorenie dostatočného prierezu pre spúšťanie vložiek a napojenie nového spotrebiča.Technológiu frézovania možno použiť pri komínoch, ktoré sú v primerane dobrom technickom stave, kde frézovaný prieduch je priechodný a komínové murivo je súdržné. Minimálny prierez komína, ktorý možno frézovať je 100 mm. Ak frézujeme komínové teleso so združenými prieduchmi, je možné frézovať iba každý druhý prieduch. Technológia frézovania umožňuje využiť súčasné komínové šachty aj k prevádzke moderných tepelných spotrebičov.