Teplovodné krby

Antikorové komíny

ORPEX ŠTÚDIO THERMIKA realizuje dodávku a montáž trojvrstvových antikorových komínov.

V súčasnosti je možné dodatočne vybudovať ľahký komínový systém i tam, kde sa na to zabudlo alebo vznikla požiadavka dodatočne, zhotovením samonosného viacvrstvového komínového systému, ktorý je plnohodnotnou náhradou murovaných komínov. Výhodou takýchto komínov je, že ich zabudovanie do stavby je nenáročné na statiku i stavebné práce. Montáž je rýchla, spravidla otázka jedného dňa. V prípade zmien dispozície budovy je možné takýto komín premiestniť. Komíny sa vyrábajú v rôznych prevedeniach, od štandardného s teplotou do 200 °C resp. 400 °C pre plynné alebo tuhé palivá, alebo s odolnosťou až do 1000 °C so žiaruvzdornou vložkou. Všetky komíny na tuhé palivo sú odolné proti vyhoreniu a izolácia v nich použitá je odolná teplote 1000 °C.